TỔNG ĐẠI LÝ MINH PHẠM – Hà Nội

Tên đại lý: Minh Phạm

Mã đại lý: MP09001

Địa chỉ: Hà Nội

Số điện thoại: 0988086417

Facebook: Minh Phạm

Câu nói tâm đắc: “Làm cho người khác những gì bạn muốn làm cho bạn. Bạn có thể có được tất cả mọi thứ nếu bạn biết giúp đỡ người khác đạt được điều họ muốn”.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?