Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Trương Thị Xuân Hòa - Phó Giám Đốc Viện Y Học Cổ Truyền TW

BS_truongthixuanhoa

Bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó Giám Đốc Bệnh Viện Sản Hà Nội Cơ Sở 2

BS_tavietcuong

Thạc Sĩ, Bác Sĩ Đặng Thị Hiền - Bệnh Viện Sản Hà Nội

BS_Danghien

Chuyên Gia Phẫu Thuật Thẩm Mỹ - Bác Sĩ Lưu Khanh

BS_luukhanh

Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Chí Cường - Nguyên Trưởng bộ môm Y học Cổ truyền BV Quân y 103

BS_doanchicuong

Main Menu