Giỏ hàng

Cỏ Cây Hoa Lá trích 1.000 đồng từ mỗi sản phẩm bán ra thành lập Quỹ Cỏ Cây Hoa Lá chung tay phòng chống Covid-19

Với mong muốn được chia sẻ những khó khăn, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại mạnh mẽ, Cỏ Cây Hoa Lá đã có những hành động thiết thực khi thành lập Quỹ Cỏ Cây Hoa Lá chung tay phòng chống Covid-19 bằng việc trích trực tiếp 1.000 đồng từ mỗi sản phẩm bán được. Sự kiện ý nghĩa này sẽ diễn ra trong 3 tháng từ 1/08-31/11/2020.