TỔNG ĐẠI LÝ NGUYỄN MƠ – Hà Nội

Tên đại lý: Nguyễn Mơ

Mã đại lý: NM02001

Địa chỉ: Hà Nội

Số điện thoại: 0981228892

Facebook: Mơ Mậpp

Câu nói tâm đắc: “Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, dù thành công hay thất bại cũng được. Cái quan trọng nhất là bạn đã học hỏi được bao nhiêu. Dù phấn đấu hết mình, nỗ lực hết sức mà vẫn thất bại thì có làm sao. Ít nhất, bạn sẽ không phải luyến tiếc vì bản thân không đủ cố gắng”

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?