MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Tóm tắt công việc
  • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên trong nhóm phụ trách.
  • Đảm bảo mục tiêu doanh thu của nhóm
  1. Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính
Thứ tự Nhiệm vụ và trách nhiệm
Nhiệm vụ quản lý
2.1 Xây dựng các kế hoạch công tác, kế hoạch tiếp thị, chương trình hành động phục vụ công tác Kinh doanh của nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.
2.2 Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình làm việc đã được phê duyệt; Kiến nghị các biện pháp điều chỉnh cần thiết trong quá trình thực hiện.
2.3 Tham mưu cho Lãnh đạo trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiếp nhận và bố trí nhân sự trực thuộc nhóm;
2.4 Tổ chức đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới, tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới. Nhận xét nhân viên mới khi hết thời gian thử việc.
2.5 Phân công công việc, giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên. Theo dõi việc thực hiện nội quy lao động, kỷ luật lao động, quản lý ngày công của nhân viên. Thực hiện việc đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc của nhân viên thuộc nhóm.
Nhiệm vụ chuyên môn
2.7 Tổ chức triển khai và quản lý thực hiện về tiến độ, hiệu quả các kế hoạch Kinh doanh.
2.8 Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao cho nhóm và cá nhân. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên trong nhóm.
2.9 Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên trong nhóm, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.
2.10 Thu thập thông tin đối với sản phẩm mới để có đề xuất cải tiến hình ảnh, chất lượng.
2.11 Chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng của công ty để duy trì số lượng khách hàng thường xuyên, phục vụ và giải quyết những yêu cầu của Khách hàng.
2.12 Trực tiếp giải quyết thỏa đáng các thắc mắc, khiếu kiện của khách hàng theo đúng chức năng, thẩm quyền; báo cáo kịp thời lên Ban lãnh đạo Công ty những khiếu kiện có tính chất quan trọng, phạm vi công ty.
2.13 Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn NV tránh tình trạng hàng hoàn
2.14 Chỉ đạo nhân viên thuộc quyền và trực tiếp thực hiện chuẩn chỉnh các chương trình bán hàng và các chương trình hỗ trợ khách hàng đã được Giám đốc Công ty phê duyệt.
2.15 Chỉ đạo nhân viên dưới quyền và trực tiếp thực hiện tốt việc kết hợp với phòng Marketing truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ ONA Global.
2.16 Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên tưu vấn để đảm bảo hình ảnh Công ty.

 

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

  1. Có kinh nghiệm quản lý > 1 năm đối với đội nhóm 7-10 nhân sự trở lên
  2. Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành dược, mỹ phẩm
  3. Có khả năng chịu được áp lực trong công việc
  4. Chủ động, tư duy sáng tạo
  5. Có khả năng làm việc độc lập, quyết định các công việc được giao phó thuộc thẩm quyền

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

*Địa chỉ làm việc: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

*Gửi CV về địa chỉ Email: thuongnn@onavn.com

*Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp qua holine: 0968.647.727