Trách nhiệm

Responsibility

Market/Thị trường

– Xây dựng kế hoạch để phát triển và kiểm soát công việc đối với hệ thống KÊNH MT, các cửa hàng bán lẻ Độc quyền của Công ty nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về. Doanh thu, Lợi nhuận, doanh số….

   – Nghiên cứu, tham mưu và xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Xử lý các vấn đề phát sinh.

   – Khảo sát thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh

   – Chịu trách nhiệm trong hoạt động Kinh doanh trước Ban lãnh đạo Công ty

   – Báo cáo về hoạt động kinh doanh của kênh cho Ban lãnh đạo

   – Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam

   – Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của hệ thống kênh

    – Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh đạo Công ty

Báo cáo

 

– Báo cáo các báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quí)

– Báo cáo các chương trình khuyến mãi

– Báo cáo thị trường

– Báo cáo triển khai các hoạt động MKT

Yêu cầu/ Requirement:

 • Trình độĐại Học/Cao Đẳng
 • Kiến thức và Kỹ năng: kiến thức bán hàng & kiến thức MKT
 • Kinh nghiệm: Ít nhất kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
 • Thái độ và Phẩm chất cá nhân
 • Kỹ năng nắm bắt chi tiết tốtKỹ năng giải quyết vấn đề tốtKỹ năng giao tiếp tốt

  Kỹ năng phân tích và đánh giá tình uống tốt

  Kỹ năng quan hệ điểm bán tốt

  Quyền lợi/ Benifits:

 • Thu nhập: 15-20M + Thưởng KPIs
 • Chế độ Chăm sóc sức khỏe cấp trưởng bộ phận
 • BHXH, BHYT, BHTN
 • Công tác phí
 • Đào tạo chuyên môn
 • Các chế độ đãi ngộ theo quy định chung: du lịch, hiếu , hỉ, sinh nhật, ốm đau…
 • Hình thức nhận hồ sơ:
 • Email: thuongnn@onavn.com (tiêu đề ghi rõ vị trí ứng tuyển: Sale offline Manager _ Nguyễn Văn A)
 • Liên hệ: 0968.647.727 (Mrs Thương)
 • Hạn nộp hồ sơ: Không giới hạn